Ενοικιάσεις Κάδων​

Η εταιρεία Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Ζακύνθου διαθέτει προς ενοικίαση μια ολοκληρωμένη γκάμα κάδων, κατάλληλων για την απομάκρυνση και μεταφορά μπαζών και απορριμμάτων που έχουν προκύψει από τη διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών.

Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες, τεχνικές και εμπορικές εταιρίες, βιομηχανίες και δήμους, που επιθυμούν να συλλέξουν και να μεταφέρουν μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα από το χώρο τους.

Κόστος μεταφοράς κάδου με βάση την απόσταση του έργου από την μονάδα επεξεργασίας
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ*