Η εγκαταστασεις μας

Η κεντρική μονάδα της εταιρίας μας λειτουργεί στο 1ο χλμ Σχηματαρίου-Χαλκίδας σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 50 στρεμμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις 7.000 m², πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής. Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνεται σύγχρονο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) και πρότυπο Κέντρο Διαλογής – Επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.

Επίσης, διαθέτουμε κέντρο συλλογής και υποδοχής αποβλήτων στο Ασπρόπυργο, που εξυπηρετεί τους πελάτες μας στην Αττική, τα νησιά του Αιγαίου και τη Νότια Ελλάδα.

Στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης, εκπαιδεύσεις και έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βέλτιστη απόδοση και ποιότητα των παραγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών.

Η πλήρης και σύγχρονη τεχνολογική οργάνωση τόσο του Διοικητικού τμήματος όσο και των υπολοίπων τμημάτων καθιστούν την εταιρεία μας μοναδική στους τομείς δραστηριοτήτων της.