Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων

Παραλαμβάνουμε “μπάζα” δημόσιων και ιδιωτικών έργων από τα οποία μετά από επεξεργασία παράγουμε δευτερογενή υλικά επίχωσης όπως το 3Α, το χαλίκι, το σκύρο κλπ, αλλά και χαμηλότερης ποιότητας δευτερογενή υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διάστρωση αγροτικών και δασικών οδών, καθώς και τη κατασκευή προσωρινών οδών πρόσβασης μηχανημάτων σε έργα.

Παραλαμβάνουμε:

  • Καθαιρέσεις σκυροδέματος οπλισμένου και άοπλου
  • Απόβλητα αποξεσμένης ασφάλτου
  • Ανάμικτα απόβλητα κατεδάφισης με πολλές προσμίξεις
  • Περίσσεια χωμάτων από εκσκαφές
  • Απόβλητα ανακαίνισης κατοικιών, καταστημάτων κλπ.